کلا امروز منو مرض اکسو و شاینی گرفته
این پست گیف یا همون عکسهای متحرک شاینی هاست

امیدوارم خوشتون بیاد

بقیه تو ادامه