ببخشید که دیر اومدم آخه اینترنتم قطع بود امروز اومدم با چندتا عکس داداش گلم و خواننده ی مورد علاقم تو ایران یعنی سیروان بذارم


بقیه تو ادامه
نوشته رو عکس بالا کار خودمه