یهو حسش اومد چندتا عکس خوشگل از عضو خوش صدا و خوشتیپ شاینی بذارمجونگهیون

من که عاشقققق صداشمبقیه تو ادامه


کلییییییییی وقت گذاشتم تا این عکسارو پیدا کنم پس نظر بذارین لطفا