اولین پستمو میخوام با نقاشی هایی از دو خواننده کی پاپ که خودم با نقطه های ریز درستشون کردم شروع کنم امیدوارم خوشتون بیاد

این جسیکا از گرلز جنریشنه
....شبیهش شد؟؟؟

کای از اکسو هم در ادامه

چطور بود؟نظر بدین لطفا