خوب اینم عکس آلبو جدید اکسو

 

زرد ورژن کره ایه

مشکی ورژن چینی


دوتا از تیزر عکساشون ادامهکایو نگاهههههه