نتیجه ی این نظر سنجی 24خرداد مشخص میشه

دوستای گلم میخوام یه نظر سنجی کنم
بنظر شما خوشگل ترین عضو Exoو Shinee کیه؟؟؟؟

هر کی از هر گروه یه نفر تاکیید میکنم یه نفر رو انتخاب میکنه

کسایی که بیشترین رای رو آوردن من از اونا عکس ویا کلیپ باحال هر چی که خوب بود رو میذارم