خوب خوب خوب...

اگه دو.ست دارین نتیجه ی نظر سنجی داخل وبی که بین اعضای اکسو و شاینی بود رو ببینین برین ادامههههههتوی شاینی مینهو با بیشترین رای نفر اول شدو توی اکسو هم لوهان و کریس دوتایی باهم اول شدن
منتظر پست مربوط به این سه نفر باشین