سلام به همه ی  دوستای گلمبچه ها کسی هست که سوالی ازم داشته و نتونسته بپرسه؟؟؟؟هرکی هر سوالی که ازم داره بپرسه تو همین پست همشونو جواب میدمبوس بوسمنتظر سوالاتون هستم


بای باییییییی