دوستای گلم موافقین که داستان بنویسم؟؟؟؟

اگه آره بین اکسو 5 نفر و بین شاینی3 نفرو انتخاب کنین اونایی که بیشتر انتخاب بشن رو انتخاب میکنم و

برای هر کدومشون یه زوج میزارم شما هم میتونین خودتونو جای هرکدوم که خواستین بذارین