اینم از قسمت اول داستانم بچه ها این قسمت اتفاقات خاصی نمی افته شاید براتون جالب نباشه

اما قسمت های بعد جذابیت داستان بیشتر میشه پس عجله نکنین
راستی من داستانو به صورت عکس گذاشتم واسه خوندن برین ادامه

اگه بد بود بخشید