واییییییییییی یه خبری شنیدم که دارم از ذوق غش میکنمممممم

شنیدم شاینی قرار 27 جولای ریپکیج آلبومش رو بده بیرون

امیدوارم راست باشههههههههه