عجقای خودم یه سری عکس از دوتا عشقام یعنی ته کای براتون آوردم امیدوارم خوشتون بیاد بقیه تو اودومه