بابت تاخیر ببخشید اینم از قسمت چهارم داستانالبته این قسمت و زیاد تر نوشتم

واینکه اگه غلط املایی داشتم ببخشید چون تند مینویسم دوباره نگاه نمیکنم


بفرمایید ادامههههههه

خوب نظر یادتون نره منتظرمااا