خوب دوستای گلم براتون یه سری طراحی داخلی آوردمامیدوارم خوشتون بیاد