خوب دوست جونیام بخاطر دیر کردنم معذرت میخوام اما بالاخره قسمت بعدیه داستانم آماده شد و میخوام براتون بذارمواسه خوندن برین ادامه نظر یادتون نره لطفا
منتظر قسمت بعدی باشین که قرار قسمت حساسی باشه